Hry bez tíže se Zitou Pavlištovou

čtvrtky 20.00 - 22.00, kurs probíhá jednou za 14 dní, a potrvá od 14 .ledna do 20.června 2019

data jednotlivých setkání: 14. únor, 28.únor, 14. březen, 28. březen , 11. duben, 25. duben,,9. květen, 23. květen, 6.června, 20. června.

Cena kursu 2.200,- Kč. Pokud se k nám přidáte později, lze cenu předplatného upravit

O co půjde? Kontaktní improvizace, tanec, bojová umění. Večerní pohybový trénink pro ty, kdo věří, že v lidském těle lze prožívat nová a nová dobrodružství, rozvíjet se a objevovat schopnosti, o kterých se nám nezdálo. Otevřeme dveře do světa pohybových zážitků a vjemů, odhalíme nevyužitou kapacitu těla, schopnost přesně reagovat na cokoli, s čím přicházíme do kontaktu.

Čeká nás fyzický a mentální trénink. Přitom se učíme pohybovat přesně a bez námahy, komunikovat beze slov, vnímat různé kvality a učit se s nimi nakládat. Vaše mysl se stane pružnou a bude pracovat v nečekaných souvislostech. Vypěstujete tělo mrštné, otevřené a přijímající, připravené nechat po nervových drahách putovat rozhodnutí rychlá a jasná jako světlo.

Tato práce láká muže i ženy. Je to hra i společné zážitky. V netradičních jednoduchých cvičeních zažijeme spoustu parádních kinestetických vjemů. Otvíráme nové možnosti v pohybu, tanci, tělesné komunikaci. Oživuje nás to do dalších dnů. Rozvíjí naši schopnost citlivě vnímat. Začínáme se orientovat v tom, co se hýbe. Navzájem se podporujeme a učíme, fandíme si a bavíme jeden druhého. Budete vítáni a očekáváni.

Určeno mužům i ženám všeho věku.


Kdo je Zita Pavlištová?

Učí kontaktní improvizaci, tanec a pohybovou práci s tělem. Předává umění pohybu, který vyvolává pocit síly, obratnosti a okouzlení. S ní poznáváte, že fyzická aktivita přináší spoustu energie, je-li v ní správně zapojena mysl a jsou-li představivost a fyzické vnímání rozvinuté. Její hodiny spojují radost z pohybu, hru a fantazii, rozvíjejí cilivost smyslů a jejich využití k lehkému pohybu bez námahy.

Pohyb je pro ní nejen způsob jak se vyjádřit, ale především jak komunikovat s ostatními. Stát se vnímavým a umět číst záměry, rozhodovat se a měnit svá rozhodnutí v každé minutě, nebát se chyb. Při práci s ní překonáváte hranice a nezadržitelně se učíte, objevujete nové pohledy na tělo, na sebe a na svět. Vyzývá vás k novým věcem a hledá cesty, jak rozvinout vaše schopnosti a cítit u toho radost, potěšení a touhu hledat dál.

Je jednou z mála učitelů kontaktní improvizace v Čechách. Působí v Praze, kde založila a vede Drunu: prostor pro rozvoj uměleckých a terapeutických disciplin úzce spojených s tělem. Workshopy vede také v Brně, ve Španělsku, Polsku, Německu, na Filipínách.

Přihlašovat se můžete přes náš kontaktní formulář nebo přímo u Zity - tel: 723 253 757, zi@druna.cz. Více informací o Zitě a jejích kurzech na www.druna.cz.