A s kým jsme už (mimo jiné) měli čest se ve studiu potkat ...

Lenka Elien Moravcová

Pavla Skálová

Vojta Chládek

Jan Rychlík


Hanka Polívková


Lucie L'Dea

Lucie Ladmanová

David Franklin

Roman Ariati

Kateřina Černá