VERONIKA  PYTLÍKOVÁ                                    - lekce jógy ve studiu SaM 

únor - červen 2019

Úterý      10:30 - 11:30 jóga-core, vstup 100,- Kč/lekci
                12:00 - 13:00 hatha jóga,
vstup 100,- Kč/lekci
                15:45 - 17:00 hatha jóga,
kurzovné 2.500,-Kč

Středa    14:00 - 15:00 zrajeme s jógou, kurzovné 1.900,- Kč
               15:30 - 16:30 dětská jóga,
kurzovné 2.200,- Kč
               17:00 - 18:15  hatha jóga,
kurzovné 2.500,-Kč
               18:30 - 20:00 kraniosakrální jóga, kurzovné 3.000,-Kč                                                                     

Kurzy probíhají od 5. února 2019 (s výjimkou zrajeme s jógou, věk 60+, který začne 13.2.), úterní kurzy poběží do 11. června, středeční kurzy poběží do konce června.

Hlaste se na tel: 776 726 904 nebo na v.pytlikova@gmail.com


V hodině nabízím laskavý přístup, upřímný zájem pomoci a ochotu vyslechnout. Vždyť jóga není jen záležitostí fyzického těla, ale učí nás i ovládat životní energii, mysl a emoce. Mým cílem není naučit vás ty nejkomplikovanější ásany, ale naučit se propojovat a vnímat své tělo a mysl. Na chvíli zastavit a spočinout v přítomném okamžiku. Přála bych si, aby se postupně každý z nás stal svým vlastním mistrem. Své lekce vedu tak, abyste z hodin odcházeli s příjemným pocitem uvolnění a klidu, ať byl váš den jakýkoliv.

Těším se na vás, VeronikaA JAK SE OD SEBE JEDNOTLIVÉ KURZY LIŠÍ?

JÓGA - CORE

Jóga-core je velice vhodná pro ženy po porodu, protože pracuje s vnitřním stabilizačním systémem a rozestupem břišních svalů, který mnoho maminek po porodu řeší. Stejně tak pro všechny, kteří milují jógu a rádi by zdravím způsobem zpevnili svůj střed těla.
Na co pomáhá funkční CORE:

  • Odstranění či zúžení Diastázy (rozestup břišních svalů způsobené těhotenstvím, sportovním přetížením)
  • Odstranění či zmírnění inkontinence
  • Zpevnění středu těla (CORE)
  • Vycvičení plochého a pevného břicha
  • Odstranění bolesti zad bederní páteře
  • Zpevnění břicha (povislé kůže) po porodu
  • Zploštění břicha po těhotenství
  • Zlepšení držení těla
Jógová praxe se zde zaměřuje na zpevnění středu těla (core), což je označení pro skupiny svalů, které nazýváme hlubokým stabilizačním systémem. Jejich prokrvením a posílením docílíme správného rovného držení těla, můžeme odstranit potíže s bolestmi zad, krční páteře, ale také kyčlí, kolenou a ramen, prokrvením pánevního dna můžeme podpořit sexuální funkce a zabránit intoxikaci. Zpevněním středu těla, především pánevního dna, si také ženy mohou usnadnit obtížnost početí i stavu po porodu, vytvarovat břišní svaly lépe než pouze cvičením na povrchové břišní svaly, dosáhnout správného držení těla a v neposlední řadě i zeštíhlení. Po celou hodinu nás provází uvolnění a posílení svalů středu těla pomocí jógových ásan.


HATHA JÓGA

Hatha jógu považuji za úpný základ. Cílem Hatha jógy je očista těla a ducha podle těch samých principů, které popisuje Pataňdžalive ve svých Jóga sútrách. Na Západě je Hatha jóga často spojována s filosofií jógy, jejíž podstatou je obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (brahma), které vede k osvícení. Hlavním důvodem k praktikování Hatha jógy na Západě je zlepšení mentálního a fyzického zdraví.

Sanskrtské slovo hatha je složeno ze sanskrtských slovních kořenů ha a tha jejichž mnohačetnému významu odpovídají nejvíce významy nutita stáhnout se. Hatha znamená - nutit (duch) stáhnout se (od vnějších vjemů). Část "ha" pak prezentuje mužský element, energie slunce, Šíva, Puruša (vědomí), zápal, síla, pravý energetický kanálek prány Pingala, den, extrovertní síla, yang, zatímco "tha" je ženský element, intelekt, Šakti, Prákrti (příroda), levý pránický kanálek energie Ida, kreativita, lunární energie, myšlenky, potenciál, chladivý efekt, noc, introvertní síla, yin. Cílem hathajógové praxe je pak sladit tyto dva ko-existující elementy do centrálního pránického kanálku Sušumna (prána - životní energie), kdy nastává harmonie těla, mysli i duše a sádhaka (praktikant) dojde ke stavu Samadhi.


KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGA

Kraniosakrální jóga je soubor cvičení odrážejících výzkumy vědy mozku, ale také zařazuje starobylé jógové ásany ve spojitosti s dechem. Uvolňuje fascie a používá i pomůcku pro dosažení klidového bodu.

Někteří už možná navštívili kraniosakrální terapii a tak alespoň maličko tuší. Všechno začalo před mnoha lety, kdy mladý lékař John E.Upledger asistoval u operace páteře a všiml si, že mícha pulzuje. Rytmus této funkce se dá přirovnat k jakémusi bubeníku, který udává rytmus všem buňkám. Silně ovlivňuje homeostatické mechanismy těla /krevní cukr, hormonální činnost spolu se žlázami s vnitřní sekrecí, ale i rytmus detoxikace buňek...atd./.

Kraniosakrální jóga, vás dostane do klidu a uvolnění těla i duše. Rozhodně se nejedná jen o cvičení. V lekcích se dostáváme mnohem hlouběji. Na prvním místě je maximální vnímání vlastního těla a pocit uvolnění. Přijetí vlastního těla ať je jakékoliv. Všichni máme nějaké slabší místa, která potřebují naší lásku a jemnější přístup. Je to jóga založená na prožitku
a proto jedinou cestou jak ji pochopit je vlastní zkušenost.


DĚTSKÁ JÓGA

S dětskou jógou mám několikaleté zkušenosti z práce ve školství, kde jsem lekce jógy pro děti vedla. Cvičení jógy s dětmi je zábava. Využívám dětské přirozené hravosti a jednotlivé cviky ukrývám do pohádek, příběhů a básniček. Řízená relaxace učí děti odpočívat a vnímat svoje tělo. Jógové hry vedou k odreagování, k uvolnění a ke společné radosti. Také umožňují přirozenou formou střídat napětí a uvolnění, podporují fantazii a obohacují slovní zásobu dětí.

Děti se pravidelným cvičením naučí lépe vnímat a ovládat svoje tělo, stejně tak i psychiku. Děti, které cvičí jógu, umí lépe zvládat stresové situace. Cvičení jógy s dětmi je odlišné od cvičení jógy s dospělými. Je hravá, podporuje dětskou energii a kreativitu.

Cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace a rovnováhy. Navíc jim jóga pomůže se daleko lépe soustředit, vnímat a ovládat své tělo. Cvičení má dokonce vliv i na lepší spánek. Kromě toho jóga rozvíjí fantazii a představivost, učí úctě k sobě a okolí, pozitivně formuje charakterové vlastnosti, rozvíjí poznávací procesy a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a trénovat paměť.

Dobře vedené hodiny jógy u dětí zábavnou formou rozvíjejí důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí, a tak jsou výborným doplňkem k ostatním soutěžním sportům.


ZRAJEME S JÓGOU - KURZ JÓGY PRO VŠECHNY VE VĚKU 60+

Všimli jste si, jak některé starší ženy a muži září? Jejich úsměv na tváři, klid a moudrost v očích nás inspiruje a

ukazuje, že slovní spojení ZRALÝ VĚK není pouhou frází. Je to realita, pro všechny, kteří nehledali celý život štěstí pouze venku, ale obrátili se dovnitř ke svému srdci. Nyní toto poselství nesou dál svou vnitřní radost a lásku předávají na potkání :)

A právě jóga je ucelený systém, který nás k tomuto cíli vede. Přijďme sdílet společný čas při józe. Pravidelné lekce jógy jsou vedeny v klidném tempu, výuka jednotlivých pozic se prolíná s dechovými cvičeními a každá lekce je zakončena příjemnou relaxací. Pravidelné navštěvování lekcí jógy nám dává také možnost setkávat se s inspirativními lidmi podobného věku, a možná vzniknou i nová přátelství. :)