INSPIRACE FELDENKRAISEM - pohyb jako prožitek

s lektorkou kontaktní improvizace Zitou Pavlištovou


Čtvrtky 20.00 - 22.00,

     - data jednotlivých setkání:   4. 11. 18. a 25. června 

Cena kursu 1.200,- Kč.

Přihlašovat se můžete přímo u Zity - tel: 723 253 757, zi@druna.cz. Více informací o Zitě a jejích kurzech na www.druna.cz.


O co půjde? Pomalá, nenáročná cvičení feldenkraisovy metody s takřka zázračnými účinky budou prvním krokem k dalšímu hledání příjemných vjemů v harmonickém pohybu bez námahy. To, co objevíme, rozvineme v druhé polovině večera do dynamických podob. Najdeme nové pohybové cesty v tanci a vneseme do svého pohybu lehkost a obratnost. Poznáme kolik příjemných vjemů efektivní pohyb poskytuje. Dojde nám, že tělo se může stále učit a zlepšovat své pohybové možnosti. To, jak pohyb vypadá, ani sám jeho účel není tolik důležité, jako to, jak skvěle se v pohybu můžeme cítit.
Feldenkraisova metoda je přístup, který vám umožňuje měnit nefunkční pohybové vzorce. V jejím průběhu se pozoruhodně zlepšuje vnímavost ve všech částech těla. Práce aktivuje oblasti, které stagnují, rozvíjí harmonickou spolupráci jednotlivých částí těla a dovolí vám cítit jeho propojenost. V kurzu využijeme přístup Moshé Feldenkraise k vytvoření lepšího obrazu těla a zvýšení vnímavosti v průběhu pohybu. To co během pomalého, nenáročného a vědomého pohybu objevíme, budeme poté dál rozvíjet a zkoumat v aktivním pohybu na zemi i ve vzduchu.


Kdo je Zita Pavlištová?

Učí kontaktní improvizaci, tanec a pohybovou práci s tělem. Předává umění pohybu, který vyvolává pocit síly, obratnosti a okouzlení. S ní poznáváte, že fyzická aktivita přináší spoustu energie, je-li v ní správně zapojena mysl a jsou-li představivost a fyzické vnímání rozvinuté. Její hodiny spojují radost z pohybu, hru a fantazii, rozvíjejí cilivost smyslů a jejich využití k lehkému pohybu bez námahy.

Pohyb je pro ní nejen způsob jak se vyjádřit, ale především jak komunikovat s ostatními. Stát se vnímavým a umět číst záměry, rozhodovat se a měnit svá rozhodnutí v každé minutě, nebát se chyb. Při práci s ní překonáváte hranice a nezadržitelně se učíte, objevujete nové pohledy na tělo, na sebe a na svět. Vyzývá vás k novým věcem a hledá cesty, jak rozvinout vaše schopnosti a cítit u toho radost, potěšení a touhu hledat dál.

Je jednou z mála učitelů kontaktní improvizace v Čechách. Působí v Praze, kde založila a vede Drunu: prostor pro rozvoj uměleckých a terapeutických disciplin úzce spojených s tělem. Workshopy vede také v Brně, ve Španělsku, Polsku, Německu, na Filipínách.


Co je kontaktní improvizace?

Je to forma pohybu, tance, ve které se vzájemně vnímáme skrze dotek, skrze dotek si dáváme oporu, vedeme a necháváme se vést, bereme na sebe váhu druhého nebo přenášíme svou váhu na něj, vyvoláváme a mírníme pád, dáváme energii vzlétnout a létáme, neseni místem, kde se partnera dotýkáme. To vše s pocitem volnosti, bez námahy, využívajíce fyzikálních zákonitostí, ve kterých se tělo samo časem orientuje lépe, než kdyby jej vedl rozum. Ten se jen dívá, diví se a těší.

Je mnoho způsobů, jak se dotknout. V běžném životě, stejně tak jako v kontaktní improvizaci, většinou používáme jen několik z celé možné škály. Kvalita doteku rozhoduje o tom, jak partner bude reagovat, nakolik dojde k propojení a co z toho vzejde. Budeme se učit, jak se vymanit z běžných zaběhnutých kolejí. Vyvarovat se nudného opakování svých zaběhaných vzorců. Budeme se snažit v sobě objevovat celou škálu podob doteku. Rozvíjet se v kvalitách, které nám nejsou vlastní, nejen je používat, ale stávat se jimi, na chvíli, než je vystřídá podoba jiná. Hodiny mohou byt velmi barvité, prospěšné, podněcující jak pro zkušené, kteří chtějí zkoumat svůj potenciál až k hranicím, a lákavé pro začátečníky. Čas, kdy můžeme rozšiřovat své obzory a dávat svým tušením fyzické naplnění.

Určeno mužům i ženám všeho věku.